Language/Sprog
dk gb
 

Udsmykning i privatregi

Jeg maler gerne billeder på bestilling og opfylder særlige ønsker. Det kan være ønsker omkring størrelse, farvevalg, brug af symbolik samt værdier, der kendetegner det mennesker, der skal have billedet.

Ved bestilling af symbolmalerier medfører altid skitsetegning som forklarer de enkelte symbolers betydning og historie.

Ved bestillingsarbejde til private kommer jeg typisk på besøg for at se det hjem, hvor billedet skal hænge. På den måde kan jeg bedre danne mig et indtryk af, hvem det er og hvilken type billede, der bedst passer ind i det enkelte hjem.